Katere rešitve ponujamo

Naš nabor rešitev

H solutions Asset Tracking

Spremljanje živali in čred

Uvedite digitalizacijo v svojo živinorejo

Sledenje premoženju predmetov in majhnih naprav

Spremljajte svoja sredstva, ki niso mobilna

Spremljanje voznega parka

Pridobivanje vseh pomembnih podatkov iz voznih parkov in drugih mobilnih sredstev na eni platformi

Sledenje sredstev strojev

Vodenje evidence (gradbenih) strojev, (najemne) opreme in drugih premičnin

H solutions Upravljanje prevoznikov tovora in zabojnikov

Spremljanje in sledenje za vse vrste prevoznikov tovora

Preobrnite svoje nosilce tovora v nosilce informacij

Sledenje in sledenje za upravljanje zabojnikov

Upravljanje flote zabojnikov na eni sami platformi

Pametne škatle in embalaža

Spremenite svoje nosilce tovora v nosilce neposrednih informacij

H solutions Pametno ravnanje z odpadki

Rešitve za pametno ravnanje z odpadki

Prefinjen sistem za optimizacijo vašega ravnanja z odpadki

Rešitve za upravljanje recikliranja

Prefinjen sistem za digitalizacijo flote zabojnikov

Lastno ravnanje z odpadki

Digitalizacija ravnanja z odpadki v vašem podjetju

H solutions Environmental & Condition Monitoring

Rešitev za spremljanje silosov

Prefinjen sistem za upravljanje zalog silosov

Rešitve za merjenje kakovosti zraka v stavbah

Stalni nadzor nad kakovostjo zraka

Rešitve za pametne alarmne sisteme

Varnejši sistemi

Rešitve za varno delovno okolje in dobro notranjo klimo

Varno delovno okolje

Rešitve za upravljanje parkirišč

Digitalizacija zunanjih parkirišč

Rešitve za dodeljevanje (pisarniških) prostorov

Prefinjen sistem za digitalizacijo pisarniških prostorov

Rešitve za hladne verige in spremljanje temperature

Nadzorujte temperaturne razmere

H solutions Merjenje

Pametne merilne rešitve

Celovito spremljanje in upravljanje energije