Politika zasebnosti

1. Varstvo podatkov na prvi pogled

Splošne informacije

Naslednja obvestila vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo izjavo o varstvu podatkov, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktni podatki upravljavca spletnega mesta so navedeni v razdelku “Informacije o upravljavcu podatkov” v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se zbirajo samodejno, takoj ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Glede tega in drugih vprašanj v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete to spletno mesto, se lahko statistično analizira vaše vedenje pri brskanju. To se večinoma izvaja s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Vsebino našega spletnega mesta gostimo pri naslednjem ponudniku:

Mittwald

Ponudnik je Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (nachfolgend Mittwald).

Za podrobnosti glejte Mittwaldov pravilnik o zasebnosti: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Uporaba družbe Mittwald temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. V našem zakonitem interesu je, da zagotovimo čim bolj zanesljivo predstavitev našega spletnega mesta. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave), kot je določeno v TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ta storitev obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z DSGVO.

Cloudflare

Uporabljamo storitev “Cloudflare”. Ponudnik je Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ZDA (v nadaljnjem besedilu: Cloudflare).

Cloudflare ponuja globalno porazdeljeno omrežje za dostavo vsebine z DNS. Ta tehnično usmerja prenos informacij med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom prek omrežja Cloudflare. To podjetju Cloudflare omogoča, da analizira promet med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom ter deluje kot filter med našimi strežniki in potencialno zlonamernim prometom iz interneta. Pri tem lahko družba Cloudflare uporablja tudi piškotke ali druge tehnologije za prepoznavanje internetnih uporabnikov, vendar se ti uporabljajo izključno za tukaj opisani namen.

Uporaba storitve Cloudflare temelji na našem zakonitem interesu, da zagotovimo čim bolj brezhibno in varno spletno mesto (člen 6(1)(f) DSGVO).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Več informacij o varnosti in varstvu podatkov v podjetju Cloudflare najdete tukaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ta storitev obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z DSGVO.

3. Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom se to počne.

Opozarjamo, da so pri prenosu podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po e-pošti) lahko varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec podatkov za to spletno mesto je:

Heliot Europe GmbH
Bretonischer Ring 6
85630 Grasbrunn, Nemčija

Telefon: +49 89 -2098 78 01
E-pošta: info@heliotgroup.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje skladiščenja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO ali člena 9(2)(a) DSGVO, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) DSGVO. V primeru izrecne privolitve v prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1)(a) DSGVO. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši terminalski napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), se obdelava podatkov dodatno izvaja na podlagi člena 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) DSGVO. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi člena 6(1)(c) DSGVO. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Imenovali smo pooblaščenca za varstvo podatkov.

Beate Kersten

Telefon: [Telefonska številka pooblaščene osebe za varstvo podatkov]
E-pošta: dskit@iitr.de

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Poudarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Ameriška podjetja morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno shranjujejo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene spremljanja. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Že dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE OBDELAVA NAMENJENA UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) DSGVO).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) DSGVO).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, brisanje in popravljanje

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/se izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) DSGVO, je treba opraviti usklajevanje vaših in naših interesov. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki – poleg tega, da se shranijo – obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

4. Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Cookies

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhni podatkovni paketi in ne povzročajo nobene škode v vaši končni napravi. V vaši končni napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki jih zahtevate (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) DSGVO in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, je funkcionalnost tega spletnega mesta lahko omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

Soglasje s piškotkom Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo Borlabs Cookie Consent za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij in za dokumentiranje tega v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (v nadaljnjem besedilu: Borlabs).

Ko vstopite na naše spletno mesto, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, v katerem so shranjena soglasja, ki ste jih dali, ali preklic teh soglasij. Ti podatki se ne delijo s ponudnikom piškotkov Borlabs.

Zbrani podatki bodo shranjeni, dokler od nas ne boste zahtevali, da jih izbrišemo, dokler sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali dokler ne preneha namen shranjevanja podatkov. Obvezni zakonski roki hrambe ostanejo nespremenjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov v podjetju Borlabs Cookie so na voljo na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Uporaba tehnologije Borlabsove privolitve za piškotke je potrebna za pridobitev zakonsko zahtevanih privolitev za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(c) DSGVO.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

  • vrsta brskalnika in različica brskalnika.
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • URL napotitelja
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
  • Čas strežniške zahteve
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta – v ta namen je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov (npr. po končani obdelavi vaše poizvedbe). Obvezne pravne določbe – zlasti obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu 6(1)(b) DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo poizvedb, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) DSGVO), ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če ste jo zahtevali; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ne preneha veljati (npr. po obdelavi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Tag Manager

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je orodje, s pomočjo katerega lahko na našo spletno stran vključimo orodja za sledenje ali statistična orodja in druge tehnologije. Upravitelj oznak Google sam ne ustvarja uporabniških profilov, ne shranjuje piškotkov in ne izvaja neodvisnih analiz. Služi le za upravljanje in uporabo orodij, ki so vanj vključena. Vendar Google Tag Manager beleži vaš IP naslov, ki se lahko posreduje tudi Googlovemu matičnemu podjetju v ZDA.

Uporaba Google Tag Managerja temelji na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za hitro in enostavno integracijo in upravljanje različnih orodij na svojem spletnem mestu. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, dolžina bivanja, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so povzeti v uporabniški ID in dodeljeni ustrezni končni napravi obiskovalca spletnega mesta.

Poleg tega nam storitev Google Analytics med drugim omogoča beleženje premikanja miške in pomikanja ter klikov. Poleg tega Google Analytics uporablja različne pristope modeliranja za dopolnitev zbranih podatkovnih zapisov in pri analizi podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. To pomeni, da Google vaš naslov IP skrajša v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden ga pošlje v ZDA. Le v izjemnih primerih se celoten naslov IP pošlje na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik brskalnika

Zbiranje in obdelavo podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografske značilnosti v storitvi Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo “demografske značilnosti” storitve Google Analytics, da bi lahko obiskovalcem spletnega mesta prikazalo ustrezne oglase v oglaševalskem omrežju Google. To omogoča izdelavo poročil, ki vključujejo izjave o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Ti podatki izvirajo iz Googlovega oglaševanja, ki temelji na interesih, in podatkov o obiskovalcih tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče pripisati določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate prek nastavitev oglasov v svojem računu Google ali na splošno prepoveste zbiranje vaših podatkov s strani storitve Google Analytics, kot je prikazano v točki “Ugovarjanje zbiranju podatkov”.

Obdelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Google Ads

Upravljavec spletnega mesta uporablja Google Ads. Google Ads je spletni oglaševalski program družbe Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogoča prikazovanje oglasov v iskalniku Google ali na spletnih mestih tretjih oseb, ko uporabnik v Google vnese določene iskalne izraze (ciljanje po ključnih besedah). Poleg tega se lahko na podlagi podatkov o uporabniku, ki so na voljo pri Googlu (npr. podatki o lokaciji in interesih), predvajajo ciljno usmerjeni oglasi (ciljna skupina). Kot upravljavec spletnega mesta lahko te podatke kvantitativno ovrednotimo tako, da na primer analiziramo, kateri iskalni izrazi so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je pripeljalo do ustreznih klikov.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

To spletno mesto uporablja Googlovo sledenje konverzijam. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko Google in mi ugotovimo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Tako lahko na primer ocenimo, kateri gumbi na našem spletnem mestu so bili pogosto kliknjeni in kateri izdelki so bili posebej pogosto ogledani ali kupljeni. Te informacije se uporabljajo za izdelavo statistike pretvorb. Ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, in njihova dejanja. Ne prejmemo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Google sam uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja za namene identifikacije.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO in členom 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

LinkedIn Insight Tag

To spletno mesto uporablja oznako Insight iz omrežja LinkedIn. Ponudnik te storitve je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obdelava podatkov s strani LinkedIn Insight Tag

S pomočjo oznake LinkedIn Insight Tag prejemamo informacije o obiskovalcih našega spletnega mesta. Če je obiskovalec spletnega mesta registriran v omrežju LinkedIn, lahko med drugim analiziramo ključne poklicne podatke (npr. poklicno raven, velikost podjetja, državo, lokacijo, panogo in delovno mesto) obiskovalcev našega spletnega mesta in tako bolje prilagodimo naše spletno mesto ustreznim ciljnim skupinam. Poleg tega lahko z oznakami LinkedIn Insight Tags merimo, ali obiskovalci naših spletnih mest opravijo nakup ali drugo dejanje (merjenje konverzij). Merjenje pretvorbe je mogoče opraviti tudi med napravami (npr. z osebnega računalnika na tablični računalnik). LinkedIn Insight Tag ponuja tudi funkcijo ponovnega usmerjanja, ki nam omogoča, da obiskovalcem našega spletnega mesta prikažemo usmerjeno oglaševanje zunaj spletnega mesta, pri čemer po navedbah LinkedIna ne pride do identifikacije naslovnika oglaševanja.

LinkedIn sam zbira tudi tako imenovane dnevniške datoteke (URL, URL-usmerjevalec, IP-naslov, lastnosti naprave in brskalnika ter čas dostopa). Naslovi IP so skrajšani ali (če se uporabljajo za dostop do članov omrežja LinkedIn iz različnih naprav) hashirani (psevdonimizirani). LinkedIn po sedmih dneh izbriše neposredne identifikatorje članov LinkedIna. Preostali psevdonimizirani podatki se nato izbrišejo v 180 dneh.

Podatkov, ki jih zbere LinkedIn, mi kot upravljavec spletnega mesta ne moremo pripisati določenim posameznikom. LinkedIn bo zbrane osebne podatke obiskovalcev spletnega mesta shranil na svojih strežnikih v ZDA in jih uporabil v okviru svojih oglaševalskih ukrepov. Podrobnosti so na voljo v LinkedInovi politiki zasebnosti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna podlaga

V kolikor je bilo pridobljeno soglasje, se zgoraj navedena storitev uporablja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25 TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če soglasje ni bilo pridobljeno, uporaba te storitve temelji na členu 6(1)(f) DSGVO; upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za učinkovite oglaševalske ukrepe, vključno z družbenimi mediji.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa in https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Ugovor proti uporabi oznake LinkedIn Insight

Na naslednji povezavi lahko ugovarjate analizi vedenja pri uporabi in ciljnemu oglaševanju, ki ga izvaja LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Poleg tega lahko člani omrežja LinkedIn v nastavitvah svojega računa nadzorujejo uporabo svojih osebnih podatkov v oglaševalske namene. Če želite preprečiti, da bi LinkedIn podatke, zbrane na našem spletnem mestu, povezal z vašim računom LinkedIn, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz svojega računa LinkedIn.

Obdelava delovnih mest

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ta storitev obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

6. Newsletter

Podatki o novicah

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Dodatni podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Za pošiljanje novic uporabljamo ponudnike storitev pošiljanja novic, ki so opisani spodaj.

Mailchimp z deaktiviranim merjenjem uspešnosti

To spletno mesto uporablja storitve podjetja Mailchimp za pošiljanje novic. Ponudnik je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ZDA.

Mailchimp je storitev, ki jo lahko med drugim uporabite za organizacijo pošiljanja novic. Ko vnesete podatke za prejemanje novic (npr. e-poštni naslov), so ti podatki shranjeni na strežnikih podjetja Mailchimp v ZDA. Deaktivirali smo merjenje uspešnosti podjetja Mailchimp, tako da podjetje Mailchimp ne bo ocenjevalo vašega vedenja pri odpiranju naših glasil.

Če ne želite, da se vaši podatki prenesejo v Mailchimp, se morate odjaviti od prejemanja novic. V ta namen v vsakem sporočilu z e-novicami zagotovimo ustrezno povezavo.

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO). To soglasje lahko kadar koli prekličete z odjavo od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki jih posredujete za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi od prejemanja novic pa bodo izbrisani s seznama za pošiljanje novic. To ne vpliva na podatke, ki smo jih shranili za druge namene.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ in https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, bomo vaš e-poštni naslov po potrebi shranili na črno listo, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črnega seznama se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Za več podrobnosti glejte pravilnik o zasebnosti podjetja Mailchimp na naslovu: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ta storitev obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z DSGVO.

7. Plugins in Tools

YouTube

To spletno mesto vgrajuje videoposnetke iz spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ko obiščete eno od naših spletnih mest, na katerem je vgrajen YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. To strežniku YouTube pove, katere naše strani ste obiskali.

Poleg tega lahko YouTube v vaši končni napravi shrani različne piškotke ali uporabi primerljive tehnologije za prepoznavanje (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih te spletne strani. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o videu, izboljšanje uporabniške izkušnje in preprečevanje poskusov goljufij.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, s tem omogočate, da YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno poveže z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

YouTube se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb. To predstavlja legitimni interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v YouTubovem pravilniku o zasebnosti na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokalno gostovanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane Googlove pisave, ki jih zagotavlja Google, za enoten prikaz pisav. Pisave Google so nameščene lokalno. Povezava z Googlovimi strežniki se ne vzpostavi.

Več informacij o Googlovih pisavah najdete na https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo “Google reCAPTCHA” (v nadaljevanju “reCAPTCHA”). Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je preveriti, ali je podatke na tem spletnem mestu (npr. v kontaktnem obrazcu) vnesel človek ali avtomatiziran program. V ta namen reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne samodejno, takoj ko obiskovalec spletne strani vstopi na spletno stran. Za analizo reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. naslov IP, čas, ki ga je obiskovalec spletnega mesta preživel na spletnem mestu, ali premike miške, ki jih je naredil uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo v celoti v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso obveščeni, da se izvaja analiza.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 6(1)(f) DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes, da svoje spletne ponudbe zaščiti pred zlorabami samodejnega vohunjenja in pred nezaželeno pošto. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) DSGVO in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave), kot je določeno v TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Dodatne informacije o Googlovi reCAPTCHA so na voljo v Googlovem pravilniku o zasebnosti in Googlovih pogojih uporabe na naslednjih povezavah: https://policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. ponudniki e-trgovine in plačil

Obdelava podatkov o strankah in pogodbenih podatkov

Osebne podatke strank in pogodbene podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za vzpostavitev, strukturiranje vsebine in spreminjanje naših pogodbenih razmerij. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali mu izstavimo račun. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) DSGVO.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa in izteku vseh obstoječih zakonskih rokov hrambe. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

9. Zvočne in video konference

Obdelava podatkov

Za komunikacijo s strankami med drugim uporabljamo orodja za spletne konference. Posebna orodja, ki jih uporabljamo, so navedena spodaj. Ko z nami komunicirate prek video ali avdio konference prek interneta, vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo mi in ponudnik ustreznega konferenčnega orodja.

Orodja za konference zbirajo vse podatke, ki jih posredujete/vnesete za uporabo orodij (e-poštni naslov in/ali telefonska številka). Poleg tega konferenčna orodja obdelujejo trajanje konference, začetek in konec (čas) sodelovanja v konferenci, število udeležencev in druge “kontekstualne informacije” v zvezi s komunikacijskim procesom (metapodatki).

Poleg tega ponudnik orodja obdeluje vse tehnične podatke, ki so potrebni za spletno komunikacijo. To vključuje zlasti naslove IP, naslove MAC, ID naprave, vrsto naprave, vrsto in različico operacijskega sistema, različico odjemalca, vrsto kamere, mikrofona ali zvočnika ter vrsto povezave.

Če se vsebina izmenjuje, nalaga ali kako drugače daje na voljo v orodju, se ta hrani tudi na strežnikih ponudnikov orodja. Takšna vsebina med drugim vključuje posnetke v oblaku, klepet/posredna sporočila, glasovno pošto, naložene fotografije in videoposnetke, datoteke, bele table in druge informacije, ki se delijo med uporabo storitve.

Upoštevajte, da nimamo popolnega nadzora nad postopki obdelave podatkov v uporabljenih orodjih. Naše možnosti so v veliki meri odvisne od politike podjetja posameznega ponudnika. Za dodatne informacije o obdelavi podatkov s strani konferenčnih orodij glejte izjave o varstvu podatkov posameznih uporabljenih orodij, ki smo jih navedli pod tem besedilom.

Namen in pravna podlaga

Konferenčna orodja se uporabljajo za komunikacijo s potencialnimi ali obstoječimi pogodbenimi partnerji ali za ponujanje določenih storitev našim strankam (člen 6(1)(b) DSGVO). Poleg tega uporaba orodij služi splošni poenostavitvi in pospešitvi komunikacije z nami ali našim podjetjem (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Če je bilo zahtevano soglasje, se zadevna orodja uporabljajo na podlagi tega soglasja; soglasje je mogoče kadar koli preklicati z učinkom za prihodnost.

Obdobje skladiščenja

Podatki, ki jih zberemo neposredno prek orodij za videokonference, se izbrišejo iz naših sistemov takoj, ko zahtevate njihov izbris, ko prekličete svoje soglasje za njihovo shranjevanje ali ko namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Shranjeni piškotki ostanejo v vaši terminalski napravi, dokler jih ne izbrišete. Obvezni zakonski roki hrambe ostanejo nespremenjeni.

Na obdobje shranjevanja vaših podatkov, ki jih upravljavci konferenčnih orodij shranjujejo za lastne namene, nimamo vpliva. Za podrobnosti se obrnite neposredno na upravljavce konferenčnih orodij.

Uporabljena konferenčna orodja

Uporabljamo naslednja konferenčna orodja:

Google Meet

Uporabljamo Google Meet. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Podrobnosti o obdelavi podatkov so na voljo v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi naročila (AVV). To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da ta storitev obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z DSGVO.

Leadfeeder

LeadFeeder uporabljamo kot orodje za preverjanje potencialnih strank. V ta namen LeadFeeder dostopa do seznama naslovov IP obiskovalcev spletnega mesta, ki ga zagotovi Google Analytics, in poveže seznam naslovov IP z informacijami o podjetjih, ki jih je mogoče najti na internetu pod temi naslovi IP. LeadFeeder ne vsebuje neposrednih osebnih referenc. Predvidevajo se lahko samo obiskovalci podjetja. Obdelani so naslednji podatki: Dostopne strani; čas obiska, čas zadnjega obiska; ime lastnika pasovne širine naslova IP, povratna domena pasovne širine naslova IP; referenčno spletno mesto, aplikacija ali storitev, vključno z ustreznimi iskalnimi poizvedbami, ki so pripeljale do spletnega mesta Leadfeeder; informacije o brskalniku; informacije o operacijskem sistemu in napravi; pasovna širina naslova IP prijavljenih uporabnikov.

LeadFeeder je storitev podjetja Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, Helsinki 00100, Finska. Pravilnik o zasebnosti družbe LeadFeeder je na voljo na spletni strani https://www.leadfeeder.com/privacy/.